Uncategorized

Uw Privacy en de wet AVG

Velen hebben het wel gemerkt aan de hoeveelheid mailtjes van sites en bedrijven, waar wij voor staan aangemeld. De wet AVG die per 25 mei 2018 in is gegaan, vraagt om meer transparantie, inzake uw privacy.
Met dit bericht wordt aangegeven dat uw privacy is gewaarborgd en zorgvuldig wordt omgegaan.

De volgende gegevens worden genoteerd en opgeslagen in een beveiligde omgeving.

– Naam, adres, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum;
– Gegevens t.b.v. uw zorgverzekering i.v.m. eventuele vergoeding,
zoals indien noodzakelijk uw BSN nummer;
– Gegevens t.b.v uw klacht en eventuele subklachten die worden verzameld tijdens de eerste intake en
worden geƫvalueerd in daarop volgende behandelingen;
– Eventuele andere disciplines en/of behandelingen die van belang zijn voor uw klacht indien van
toepassing. (bijv. fysiotherapeut of ziekenhuisbezoeken die van belang kunnen zijn);
– Behandelplan/ behandelprincipe en de voortgang hiervan.

– Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hier goedkeuring voor geeft indien
noodzakelijk of wenselijk, aan bijvoorbeeld huisarts, specialist of andere discipline, een
stagiair of collega/waarnemer;
– U zou de vraag kunnen krijgen of uw behandelplan geanonimiseerd kan worden behandeld ter
kwaliteitsverbetering in een onderzoek of binnen een inter-/supervisie. Alleen na uw goedkeuring.

– Sylvia Textor werkt met een online reserveersysteem. www.onlineafspraken.nl. Voor deze samenwerking is een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Het kan zijn dat deze informatie, op een later moment, zal worden gewijzigd of wordt aangevuld, met andere noodzakelijke informatie.
Het doel is om helderheid te verschaffen, dat er met uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan.

Posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.